Vårt fina vindskydd smälter in i naturen.
Det har Magnus gjort !!