Jennifer på Nepja, Viktor på Eldur och Simone på Muninn