Alla presentkort gäller ett år från inskrivet datum. 

Lägsta belopp är 500 kr