Priser och regler för ridning och boende (gäller ej läger)

Priser gäller per person, om inget annat anges. 

Ridning och boende skall betalas i förskott. Bokningsavgiften 500 kr, betalas direkt och gäller som bokningsbekräftelse.

Resterande belopp betalas senast sju (7) dagar före bokat datum.

Regler som gäller på ridskolan är att, utebliven ( giltlig ) ridning, rids igen i annan grupp snarast.

Dock senast innan terminens slut.

Det är upp till varje elev att själv ansvara för att missad ridning, rids igen.    

Förhinder skall meddelas senast 12 timmar innan lektionstillfället.

Bokad, betald tur/boende måste avbokas senast 14 dagar innan bokat datum för att få tillbaka pengarna (gäller ej bokningsavgiften) Avbokas boendet/turen senare än 14 dagar innan bokat datum, får nytt datum bokas in.

Betalning sker i god tid till bankgiro: 249-1660.

Skriv avsändare och ankomstdatum/bokningsdatum.

Vid fakturering till företag är alla angivna priser exklusive moms.